<rp id="znq9g"><object id="znq9g"></object></rp>
<rp id="znq9g"></rp>
<dd id="znq9g"><center id="znq9g"><td id="znq9g"></td></center></dd>
  <mark id="znq9g"><center id="znq9g"><table id="znq9g"></table></center></mark>
  客服热线 : 400-111-3883

  投资者关系

  Investor relations
  当前所在页面:首页 > 投资者关系 >
  最新新闻

  研究覆盖

  投行/劵商 日期 分析师 评级 目标价(港元)
  银河-联昌证券(股票)CGS-CIMB 2019-04-25 Raymond Cheng 买入 12.00
  美银美林(股票) BoA ML 2019-04-16 Karl Choi 买入 12.00
  德意志银行(股票)DB 2019-04-10 Jeffrey Gao, Stephen Cheung, Foo Leung 买入 11.04
  安信国际(股票) Essence Int’l 2019-04-10 Steve Wong 买入 14.00
  瑞士信贷银行(股票)CS 2019-04-09 Jianping Chen 中性 9.00
  国泰君安证券(股票)GTJA Sec 2019-03-21 Van Liu 买入 11.81
  摩根大通(股票)J.P. Morgan 2019-03-19 Karl Chan 增持 10.50
  招银国际(股票)CMBI 2019-03-19 Chengyu Huang, Samson Man 买入 9.60
  德意志银行(股票)DB 2019-03-18 Jeffrey Gao, Stephen Cheung, Foo Leung 买入 10.19
  海通国际 (股票) Haitong Int’l 2019-03-18 Bonnie Zhou, Andy So 买入 10.06
  中金公司(股票)CICC 2019-03-18 Huijing Wang 买入 10.82
  星展(股票) DBS 2019-03-18 Danielle Wang 买入(首次覆盖) 10.35
  瑞士信贷银行(股票)CS 2019-03-18 Jianping Chen 中性 8.50
  美银美林(股票) BoA ML 2019-03-13 Jeffrey Zeng 买入 8.81
  中金公司(股票)CICC 2019-03-11 Huijing Wang 买入 (首次覆盖) 8.64
  摩根大通(股票)J.P. Morgan 2019-03-05 Karl Chan 增持 (首次覆盖) 9.00
  尚乘(股票)AMTD 2019-03-01 Michelle Li 买入 8.90
  美银美林(股票) BoA ML 2019-02-25 Jeffrey Zeng 买入(首次覆盖) 7.63
  德意志银行(股票)DB 2019-02-18 Jeffrey Gao, Stephen Cheung, Foo Leung 买入 8.97
  安信国际(股票) Essence Int’l 2019-01-31 Steve Wong 买入 9.80
  招银国际(股票)CMBI 2019-01-30 Chengyu Huang, Samson Man 买入(首次覆盖) 7.60
  农银国际(股票)ABCI 2019-01-28 Kenneth Tung 买入 7.40
  招商证券国际(股票)CMS Int'l 2018-12-17 Siu Fung Lung 买入 7.2
  海通国际 (股票) Haitong Int’l 2018-12-17 Bonnie Zhou, Andy So 买入 9.19
  招商证券国际(股票)CMS Int'l 2018-11-19 Siu Fung Lung 买入 7.2
  瑞士信贷银行(股票)CS 2018-10-19 Jianping Chen 优于大市 5.90
  海通国际 (股票) Haitong Int’l 2018-09-19 Bonnie Zhou, Andy So 买入 9.19
  国泰君安证券(股票)GTJA Sec 2018-09-05 Van Liu 买入 8.08
  兴业证券 (股票) Industrial Securities 2018-08-25 Song Jian 未评级 -
  海通国际 (股票) Haitong Int’l 2018-08-23 Bonnie Zhou, Andy So 买入 8.41
  安信国际(股票) Essence Int’l 2018-08-21 Steve Wong 买入 9.80
  海通国际 (股票) Haitong Int’l 2018-08-21 Bonnie Zhou, Andy So 买入 8.41
  汇丰(债券)HSBC 2018-08-21 Keith Chan 增持 -
  星展(股票)DBS 2018-08-21 Carol Wu, Danielle Wang 未评级 -
  瑞士信贷银行(股票)CS 2018-08-20 Jianping Chen 优于大市 7.80
  银河-联昌证券(股票)CGS-CIMB 2018-08-20 Raymond Cheng 买入 8.40
  德意志银行(股票)DB 2018-08-20 Jeffrey Gao, Stephen Cheung, Foo Leung 买入 9.59
  安信国际(股票) Essence Int’l 2018-07-23 Steve Wong 买入 9.80
  海通国际 (股票) Haitong Int’l 2018-06-12 Bonnie Zhou, Andy So 买入 8.72
  美银美林(股票) BoA ML 2019-02-25 Jeffrey Zeng 买入 7.63
  瑞士信贷银行(股票)CS 2018-05-14 Jianping Chen 中性(首次覆盖) 7.00
  摩根士丹利 (股票) Morgan Stanley 2018-04-23 John Lam, Leif Chang 持有 6.90
  德意志银行(债券)DB 2018-03-19 Karen Kwan 买入 -
  海通国际 (股票) Haitong Int’l 2018-03-19 Bonnie Zhou, Andy So 买入 8.72
  安信国际(股票) Essence Int’l 2018-03-19 Meng Kai Wang 买入 9.67
  国泰君安证券(股票)GTJA Sec 2018-03-19 Van Liu 买入 9.55
  农银国际(股票)ABCI 2018-03-16 Kenneth Tung 买入 9.00
  汇丰(债券)HSBC 2018-03-16 Keith Chan 增持 -
  德意志银行(股票)DB 2018-03-16 Jeffrey Gao, Stephen Cheung 买入 9.29
  尚乘(股票)AMTD 2018-03-16 Donald Yu, Michelle Li 持有 8.10
  联昌证券(股票)CIMB 2018-03-15 Raymond Cheng, Siu Fung Lung 买入 8.40
  摩根士丹利 (股票) Morgan Stanley 2018-03-15 John Lam, Leif Chang 买入 5.50
  德意志银行(债券)DB 2018-02-07 Karen Kwan 买入 -
  德意志银行(股票)DB 2018-02-01 Jeffrey Gao, Stephen Cheung 买入 8.4
  国泰君安证券(股票)GTJA Sec 2018-01-25 Van Liu 买入 8.87
  招商证券香港(股票)CMS(HK) 2018-01-17 Jackson Hui 买入 7.01
  尚乘(股票)AMTD 2018-01-15 Donald Yu, Michelle Li 买入 6.94
  海通国际 (股票) Haitong Int’l 2018-01-12 Bonnie Zhou, Andy So 买入 7.69
  安信国际(股票) Essence Int’l 2018-01-11 Meng Kai Wang 买入 7.5
  联昌证券(股票)CIMB 2018-01-10 Raymond Cheng, Siu Fung Lung 买入(首次覆盖) 7.00
  德意志银行(股票)DB 2018-01-02 Jeffrey Gao, Stephen Cheung 买入 7.00
  德意志银行(股票)DB 2017-11-28 Jeffrey Gao, Stephen Cheung 买入 6.74
  摩根士丹利 (股票) Morgan Stanley 2017-11-12 John Lam, Leif Chang 买入 5.50
  德意志银行(股票)DB 2017-10-27 Jeffrey Gao, Stephen Cheung 买入(首次覆盖) 6.74
  安信国际(股票) Essence Int’l 2017-09-27 Meng Kai Wang 买入 7.39
  国泰君安证券(股票)GTJA Sec 2017-09-18 Van Liu 买入 5.45
  尚乘(股票)AMTD 2017-09-15 Donald Yu, Michelle Li 买入 5.78
  安信国际(股票) Essence Int’l 2017-09-07 Meng Kai Wang 买入(首次覆盖) 5.20
  德意志银行(债券)DB 2017-08-23 Karen Kwan 买入 -
  汇丰(债券)HSBC 2017-08-21 Keith Chan 增持 -
  联昌证券(股票)CIMB 2017-08-18 Raymond Cheng, Siu Fung Lung 未有评级 -
  农银国际(股票)ABCI 2017-08-18 Kenneth Tung 买入 4.40
  招商证券香港(股票)CMS(HK) 2017-08-18 Jackson Hui 买入 3.71
  尚乘(股票)AMTD 2017-08-17 Donald Yu, Michelle Li 买入 3.65
  摩根士丹利 (股票) Morgan Stanley 2017-08-15 John Lam, Jeffrey Zeng 与大市同步(首次覆盖) 3.30
  海通国际 (股票) Haitong Int’l 2017-08-01 Peter Yang, Bonnie Zhou 买入(首次覆盖) 3.93
  招商证券香港(股票)CMS(HK) 2017-07-13 Jackson Hui 买入 3.67
  尚乘(股票)AMTD 2017-07-12 Donald Yu, Michelle Li 买入 3.65
  德意志银行(债券)DB 2017-07-04 Karen Kwan 买入 -
  农银国际(股票)ABCI 2017-05-17 Kenneth Tung 买入 3.40
  尚乘(股票)AMTD 2017-04-07 Michelle Li 买入(首次覆盖) 2.92
  国泰君安证券(股票)GTJA Sec 2017-03-16 Van Liu 收集 2.63
  美银美林(债券)BoA ML 2017-03-13 Jessie Huang 增持 -
  招商证券香港(股票)CMS(HK) 2016-09-15 John So 买入 2.80
  国泰君安国际(股票)GTJA Intˊl 2016-08-23 Van Liu 收集 1.98
  瑞银(债券)UBS 2016-08-22 Anna Ho 优于大市 -
  德意志银行(债券)DB 2016-08-22 Karen Kwan 买入 -
  美银美林(债券)BoA ML 2016-08-22 Joyce Liang 增持 -
  国泰君安国际(股票)GTJA Int’l 2016-04-01 Van Liu 收集 1.80
  星展银行(债券)DBS 2016-03-18 Nancy Koh 与大市同步 -
  德意志银行(债券)DB 2016-03-08 Karen Kwan 买入 -
  汇丰(债券)HSBC 2016-03-08 Keith Chan 增持 -
  瑞银(债券)UBS 2016-03-08 Shirley Han 优于大市 -
  国泰君安国际(股票)GTJA Intˊl 2015-10-30 Van Liu 收集(首次覆盖) 2.09
  德意志银行(债券)DB 2015-10-27 Karen Kwan 买入 -
  国泰君安(股票)GTJA 2015-10-22 Shen Sicong 增持(首次覆盖) 2.30
  星展银行(债券)DBS 2015-08-21 Nancy Koh 增持 -
  汇丰(债券)HSBC 2015-08-17 Keith Chan 中性 -
  瑞银(债券)UBS 2015-08-13 Glenn Ko 优于大市 -
  美银美林(债券)BoA ML 2015-08-13 Sunny Tam 增持 -
  南华资料研究(股票)SC Research 2015-08-12 Kaiser Choi 买入(首次覆盖) 1.87
  德意志银行(债券)DB 2015-08-12 Karen Kwan 买入(首次覆盖) -
  辉立证券(股票)Phillip Sec 2015-07-15 Chen Geng 买入(首次覆盖) 2.00
  美银美林(债券)BoA ML 2015-06-05 Sunny Tam 增持 -
  农银国际(股票)ABCI 2015-03-18 Kenneth Tung 买入 1.80
  汇丰(债券)HSBC 2014-12-12 Keith Chan 中性(首次覆盖) -
  国泰君安国际(债券)GTJA Intˊl 2014-11-04 Donald Yu 正面(首次覆盖) -
  富邦证劵(股票)Fubon 2014-09-22 Karl Shen 买入 1.77
  美银美林(债券)BoA ML 2014-09-11 Sunny Tam 增持(首次覆盖) -
  农银国际(股票)ABCI 2014-08-26 Kenneth Tung 买入 2.20
  瑞银(债券)UBS 2014-08-25 Glenn Ko 优于大市 -
  星展银行(债券)DBS 2014-04-30 Nancy Koh 增持(首次覆盖) -
  富邦证劵(股票)Fubon 2014-04-23 Karl Shen 加码(首次覆盖) 1.67
  农银国际(股票)ABCI 2014-03-19 Kenneth Tung 买入 2.40
  瑞银(债券)UBS 2014-03-18 Glenn Ko 买入(首次覆盖) -
  农银国际(股票)ABCI 2014-03-10 Kenneth Tung 买入 2.20
  农银国际(股票)ABCI 2014-01-29 Kenneth Tung 买入(首次覆盖) 2.20

  信贷评级

  评价机构 分析师 企业信贷评级 评级展望
  惠誉 Fitch Laura Long BB- 正面
  穆迪 Moody’s Celine Yang B1 正面
  标普 S&P Ricky Tsang B+ 正面
  香港现场开奖记录结果查询-香港现场开奖结果报码-香港现场开奖结果记录